Το καλάθι σας είναι άδειο.
 x 

Νέα

Ανοιξιάτικος διαγωνισμός 2015

Ανοιξιάτικος 2015 διαγωνισμός φωτογραφίας : “Ο σκύλος μου”

Περίληψη των παρακάτω: Αρχή διαγωνισμού από : 05/04/2015 μέχρι 20/05/2015

Ο διαγωνισμός ισχύει για τους διαμένοντες στον Ν.Δράμας.

Επιτρέπεται 1 μόνο φωτογραφία, χωρίς την απεικόνιση συνοδού.

Δεν επιτρέπεται το μοντάζ.

Πρέπει να κάνετε like στο facebook page μας για συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου στον διαγωνισμό(Savidis Pet Shops)

Δικαίωμα για μια μόνο ψήφο.

Θα πρέπει οι συμμετοχές να φτάσουν τουλάχιστον τις 40 στον αριθμό για να έχει ισχύ ο διαγωνισμός.

Τα προϊόν γνωριμίας που θα κερδίσει ο νικητής είναι η νέα σούπερ πρεμιουμ τροφή PROFINE 15 κιλών αξίας 45 ευρό (200γρ ημερήσια δόση για σκύλο 20 κιλών).και η δεύτερη καλύτερη θα κερδίσει

2 συσκευασίες σούπερ πρεμιουμ τροφής barking heads αξίας 28 ευρό. Και η τρίτη δημοφιλέστερη θα κερδίσει 1 συσκ. Τροφής barking heads αξίας 14 ευρώ

Συνεχίστε παρακάτω την ανάγνωση ολόκληρου του μακροσκελή κειμένου κανονισμών για προστασία του διαγωνισμού από παρεξηγήσεις αθώες ή κακόβουλες....

 

PROFINE

 

 

BARKING HEADS

 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία με την επωνυμία  ΣΑΒΒΙΔΗΣ, που εδρεύει στην Δράμα, επί της οδού Κ.Παλαιολόγου αριθμός 46 διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον παρόντα φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Ο σκύλος του μήνα».

1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

1. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 05-04-2015 (και ώρα 12:00 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί την 20-05-2015 (και ώρα 23:59) και συγκεκριμένα θα διαρκέσει 30 ημέρες και προϋπόθεση είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων να φτάσει τουλάχιστον τους 40 για να έχει ισχύ ο διαγωνισμός.

 

3. Τρόπος Συμμετοχής: Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να κάνει “like” στη σχετική σελίδα “Savidis Pet Shops” στο Facebook (https://www.facebook.com/SavidisPetShops?ref=hl).

Εν συνεχεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναρτήσουν MIA φωτογραφία του σκύλου τους (σε περίπτωση που ο ίδιος διαγωνιζόμενος ανεβάσει 2 φωτογραφίες θα ακυρώνεται η συμμετοχή του από τον διαγωνισμό).

Θα πρέπει να τοποθετηθούν πληροφορίες σχετικά με τον σκύλο( όχι ως σχόλιο από κάτω της φωτό ),αλλά κατά την ανάρτηση της φωτό ,γράφοντας επάνω από την φωτό τα στοιχεία του σκύλου πχ όνομα, ηλικία ,ράτσα ,χαρακτήρα,φύλο. Για το σκοπό αυτό έγκυρες θα θεωρούνται αποκλειστικά και μόνο οι συμμετοχές στον Διαγωνισμό των συμμετεχόντων που έχουν αναρτήσει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μόνο ο σκύλος δίχως συνοδό, άλλως η Διοργανώτρια θα  ακυρώνει την εν λόγω συμμετοχή Η «Διοργανώτρια»   δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες που ανεβάζει ο χρήστης στο προφίλ του στο facebook.

Κάθε συμμετέχων/χρήστης θα μπορεί να ψηφίζει με like μόνο μια φορά κατά την διάρκεια όλου του Διαγωνισμού.

Τέλος οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απορίψουν φωτογραφίες οι οποίες είναι προϊόν μοντάζ και σε περίπτωση που αυτή βγεί πρώτη σύμφωνα με τα like των συμμετέσχοντων τότε θα   ανακυρρήσεται νικήτρια η δεύτερη σε αριθμό likes από τους χρήστες και ούτω καθεξής.Οι αλλαγές που επιτρέπονται από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας για τον διαγωνισμό μας αφορούν μόνο σε φωτεινότητα /αντίθεση,θόλωμα σημείων ή οξύτητας ,χρώματος κτλ. Και αυτό για να μην χαθεί ο στόχος της αυθεντικότητας και της ανταπόκρισης της στην πραγματικότητα.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: H νικήτρια φωτογραφία θα ανακυρρήσεται από τον αριθμό των like της φωτό ,και ο νικητής κερδίζει για τον σκύλο του τον τίτλο του «Σκύλου του μήνα», το οποίο σημαίνει ότι η φωτογραφία του σκύλου μαζί με τις αντίστοιχες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην σχετική σελίδα μαςστο facebook για τον αντίστοιχο μήνα, αλλά και θα αναρτηθεί εκτυπωμένη σε εμφανή σημείο στο κατάστημα μαζί με το όνομα του νικητή/τριας,καθώς και στην φωτογραφία προφίλ της σελίδας για μια εβδομάδα του αντίστοιχου μήνα . Τα προϊόν που θα κερδίσει ο πρώτος νικητής είναι η νέα σούπερ πρεμιουμ τροφή PROFINE 15 κιλών αξίας 45 ευρό (200γρ ημερήσια δόση για σκύλο 20 κιλών) ,και η δεύτερη καλύτερη φωτό θα κερδίσει

2 συσκευασίες σούπερ πρεμιουμ τροφής barking heads αξίας 28 ευρό. Και η τρίτη δημοφιλέστερη θα κερδίσει 1 συσκ. Τροφής barking heads αξίας 14 ευροΤα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν μπορούν να υποκατασταθούν ή να ανταλλαγούν με χρήματα.

5. Επικοινωνία με τους Νικητές-Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων: εντός δέκα (15) ημερών, από την ημερομηνία ανάδειξης του Νικητή κατά τον εκάστοτε μήνα κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον Όρο 6 ως ανωτέρω, η επιτροπή θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά, με αποστολή μηνύματος με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση,) με σκοπό την ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία παράδοση των δώρων σε αυτούς.

Αν οποιοσδήποτε νικητής/ νικήτρια αρνηθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει την πράξη αποδοχής του Δώρου ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή εντός 15 ημερών κατόπιν της ειδοποίησής του από εμάς, Τότε η εταιρεία μας απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο συμμετέχοντα/νικητή, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στη διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

6. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία ως ανωτέρω και είναι σύμφωνη με όλους τους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Τα Δώρα θα μπορούν  να τα παραλάβουν οι νικητές από το κατάστημα επί της οδού κ παλαιολόγου 46 στην Δράμα, σε ώρα και ημέρα που θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. ο νικητής ρητά αποδέχεται ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου συνιστά η εκ μέρους του νικητή υπογραφή της φόρμας αποδοχής του Δώρου.

7. Με το uploading της φωτογραφίας του σκύλου στο σχετικό page του διαγωνισμού ο συμμετέχων μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος όλα τα δικαιώματα του (π.χ. κυριότητάς, εικόνας, πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κλπ) επί της φωτογραφίας στον Διοργανωτή μεταξύ άλλων και κατ' επέκταση το δικαίωμα εκμετάλλευσης και μεταβίβασης σε τρίτους αυτού , της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση των ανωτέρω και την παρουσίασή τους στο κοινό και την προβολή του υλικού είτε online, είτε μέσω τηλεόρασης είτε εν είδει trailer, είτε αυτούσιο. Εμείς δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση της φωτογραφίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

8. Ο συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ρητά ότι η φωτογραφία του α. δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ότι είναι απαλλαγμένη από νομικά και πραγματικά ελαττώματα, β. δεν προβάλλει ρητά ή έμμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν σύμφωνα με τον νόμο να προκαλέσουν έλεγχο ή πολύ περισσότερο κύρωση από εποπτεύοντα τα τηλεοπτικά προγράμματα, όργανα γ. σέβεται τη δεοντολογία των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εν γένει, τη νομοθεσία και ιδίως αυτή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και γενικά αποφεύγει εικόνες, φράσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και τα εν γένη συμφέροντα της διοργανώτριας αρχής.

19.Παρόλο που η «Διοργανώτρια» θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται στο https://www.facebook.com/SavidisPetShops?ref=hl

 γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η « Διοργανώτρια» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .

Ωστόσο μόλις πέσει στην αντίληψη μας το υλικό αυτό θα απομακρυνθεί αμέσως.Η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

10. Το savidis pet shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία , με σχετική ανακοίνωση στο: https://www.facebook.com/SavidisPetShops?ref=hl. Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρόντες όροι,   προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της ΣΑΒΒΙΔΗΣ pet shop παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οπιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.

 

11. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού και δεν ευθύνομαστε για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook  και την σελίδα “Savidis Pet Shops” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Οι συμμετέχοντες (είτε ανακηρυχθεί νικητής είτε όχι)  στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων, της σελίδας, της φωτογραφίας προφίλ και της φωτογραφία του κατοικίδιου του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανωτές επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, φωτογραφίες του συμμετέχοντα και του κατοικίδιου και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση και συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων του και την επεξεργασία τους από τη Διοργανώτρια εταιρία αποκλειστικά για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό και την απόδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη  διεξαγωγή της επιλογής και απόδοσης του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 25210 23126 σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων(08:30-14:30 και 17:30-21:15)

  1. Oι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας :www.savidis-pet.gr και στο facebook page μας: https://www.facebook.com/SavidisPetShops?ref=hl.

 

 

Πληροφορίες

Ο Λογαριασμός μου

Επικοινωνία

  • Κατάστημα 1: Κ. Παλαιολόγου 46 & Περικλέους (πίσω από την Αστυνομία), Δράμα
  • Τηλ: +30. 25210-23126
  • Κατάστημα 2: Βίτσι 9 (πίσω από το ΚΤΕΛ), Δράμα
  • Τηλ: +30. 25210-31779
  • savidis1pet@gmail.com

  Facebook PageYouTube Channel